Kind

osteopathie bij baby’s en kinderen

Kinderen vragen speciale aandacht binnen zowel de geneeskunde als de osteopathie. Een kind is geen kleine volwassene. Er zijn vele aspecten in de behandeling van een kind anders dan bij een volwassene omdat kinderen volop in ontwikkeling zijn, zowel mentaal als fysiek. Elke ontwikkelingsfase vraagt een specifieke benadering, heeft zijn eigen kenmerken en kinderziekten. Een baby is anders dan een peuter en een peuter is weer anders dan een kleuter of een puber. Als er een probleem in één van de facetten van de ontwikkeling optreedt heeft dit gevolgen voor de totale ontwikkeling van het kind. Elk kind vraagt dan ook zijn eigen unieke benadering! Kinderen ervaren de osteopathische behandeling in het algemeen als aangenaam, omdat er met zachte mobilisatietechnieken wordt gewerkt. Sommige kinderen huilen tijdens de behandeling terwijl anderen in slaap vallen.

 

Ik werk veel met baby’s en kinderen. Hiervoor heb ik verscheidene cursussen gevolgd en werk ik samen en onderhoud contact met verschillende disciplines waaronder een orthopedagoog/kanjertrainer, kinderfysiotherapeuten en andere kinderosteopaten. Als je meer over me wilt weten kijk dan bij “Pauline stelt zich voor“.

Waarmee komen kinderen bij een osteopaat?

 • Veel voorkomende klachten, waarmee kinderen bij een osteopaat komen zijn:
 • Onregelmatig of vervormd schedeltje
 • Voorkeurshouding van hoofdje
 • Asymmetrie van het lichaam
 • Veel huilen, onrustig gedrag
 • Motorische achterstand
 • Niet kruipen, laat lopen
 • Ontwikkelingsproblemen
 • Klachten door of na een val
 • Chronische oorklachten, steeds naar de oren pakken
 • Keel-, neus- en oorproblemen
 • Longklachten
 • Slaapstoornissen
 • Bedplassen
 • Hoofdpijn, buikpijnklachten
 • Buikklachten als darmkrampjes en obstipatie
 • Maagkrampjes, overgeven
 • Problemen met de stoelgang
 • Problemen met voeding
 • Slik- of zuigproblemen
 • Evenwichtsproblemen
 • KISS-syndroom
 • Moeilijkheden met praten
 • Snel vermoeid zijn
 • Snel kwaad worden, woedeaanvallen
 • ADHD, ADD, gedragsproblemen
 • Dyslectie, dyscalculie, leerproblemen
 • Epilepsie

Ook kinderen met lichamelijke, verstandelijke of meervoudige handicaps en kinderen die herstellende zijn van een operatie kunnen gebaat zijn bij een osteopathische behandeling. Omdat het zelfgenezend vermogen wordt hersteld, wordt niet alleen de motorische en de verstandelijke ontwikkeling, maar ook de emotionele ontwikkeling van het kind gestimuleerd. Hieronder worden een aantal voorbeelden uitgewerkt.

Eerste consult en onderzoek
Ook bij de behandeling van baby’s en kinderen vindt een eerste inventariserend consult plaats. Dit verloopt deels via de ouders, en deels wordt veel informatie uit de toegestuurde vragenlijst gehaald.
Voor het onderzoek wordt het kind tot op de luier of onderbroek na, uitgekleed. Na een grondige inspectie wordt het kind onderzocht. De osteopaat zal de verschillende structuren zoals de schedelbeenderen, de nek, de rug, het bekken, de buik en eventueel de gewrichten, heel zachtjes “palperen” (voelen) en bewegen.
Breng voor onderzoek en behandeling altijd een favoriet speeltje of boek mee ter afleiding. Ook een knuffel of een speen kan uw kind snel op zijn gemak stellen. Zorg dat uw kind altijd met gevulde maag naar de praktijk komt. Neem drinken en extra voeding mee.

Geboorte
Geboren worden is een ware struggle for life! Voor moeder en kind is het hard werken. Of de bevalling gemakkelijk verloopt of niet, er gebeuren zoveel mooie doch heftige dingen in het vroege leven van een baby dat een post-natale check-up zeker aan te raden is. Tijdens het baren ondergaan bijvoorbeeld het babyhoofdje, de borstkas, de wervelkolom en het bekken enorme krachten van de voor- en persweeën. De schedelbeenderen verschuiven 1-2 cm (!) om het hoofdje te verkleinen en de uitdrijving door de bekkenopening mogelijk te maken. Omdat de structuren van het hoofd nog vervormbaar zijn, levert dit over het algemeen geen problemen op.

Soms verloopt de bevalling echter minder soepel door langdurige weeën, trage ontsluiting,vacuümverlossing of toch nog een keizersnee. Dit kan van invloed zijn op de baby en daarmee een toekomstige verstorende factor zijn in de ontwikkeling van het kind. Het kind zal zich namelijk altijd proberen aan te passen aan de ontstane beperkingen. Een osteopatische controle en een eventuele behandeling na de bevalling, kunnen dan ook van grote waarde zijn voor de ontwikkeling van een kind!

Hieronder zijn een paar indicaties uitgewerkt:

Huilbaby’s
Wanneer een baby gedurende langere tijd meer dan drie uur per dag huilt, spreken we ook wel van een zogenaamde “huilbaby”. Soms is er niet direct een oorzaak aan te wijzen. De baby is onrustig of ontroostbaar, wil niet slapen of niet geknuffeld worden, eet niet goed, heeft een opgezet buikje of last van krampen. De osteopaat kan dan in veel gevallen iets betekenen. Hij bekijkt door middel van zachte aanraking van het lichaam bewegingsverlies in de schedel, en eventuele blokkades in nek of rug waaruit tal van klachten kunnen voortkomen, zoals een verminderde darmfunctie of slecht slikken. Vervolgens probeert de osteopaat de beweeglijkheid van de weefsels te verbeteren, waardoor het zenuwstelsel minder geprikkeld wordt. Hierdoor zal het kind gemakkelijker tot rust komen. De osteopaat “voelt” als het ware naar wat het lichaam van de baby te vertellen heeft.

Reflux en darmkrampen
Reflux (spugen) en darmkrampen kunnen ontstaan door een overprikkeld zenuwstelsel. Een overprikkelde darm kan het gevolg zijn van een onbalans in het zenuwstelsel als gevolg van blokkades in het lichaam. Het corrigeren van die blokkades en het behandelen van de schedel maakt bijvoorbeeld de zenuw die vanuit de schedelbasis de darmen aanstuurt, minder geprikkeld wordt, waardoor de klachten afnemen.

Oor- en holteontstekingen
Terugkerende oorontstekingen hebben vaak te maken met een verminderde vochtafvoer van het middenoor via de buis van Eustachius. Deze kan worden belemmerd als schedelbotten waar de buis doorheen loopt, minder mobiel zijn. Ontstekingen van de holten zijn vaak de oorzaak van problemen in de vochtafvoer van het aangezicht. Hierdoor ontstaan keel- en luchtweginfecties.

KISS syndroom 
De afkorting KISS staat voor “Kopfgelenk Induzierte Symmetrie Störungen” hierrmee wordt een groep van asymmetriëen in de lichaamshouding bedoeld, die hun oorzaak vinden in de bovenste halswervels en schedelgewrichten. Niet alleen uit de praktijk, maar ook uit studies blijkt dat het functioneren van de bovenste nekgewrichten van groot belang is voor de houding en voor de motorische ontwikkeling van de pasgeborene. Zo wordt ook het zuig- en slikreflex beïnvloed door de schedelbasis en de eerste wervels.

Asymmetrie van de zuigeling is één van de duidelijkste symptomen van het KISS-syndroom. Sommige baby’s vertonen geen gedrag van veel of ontroostbaar huilen, waardoor het asymmetrisch liggen vaak te laat ontdekt wordt en de schedel zich soms al na 4 weken afplat. Osteopaten raden daarom aan om de baby na de geboorte te laten controleren en indien nodig te behandelen. Een schedelafplatting kan een asymmetrische ontwikkeling van het hele lichaam veroorzaken.

Niet elke schedelasymmetrie is een gevolg van het KISS-syndroom. Ook een bepaalde ligging of voorkeurshouding in de baarmoeder kan asymmetrie veroorzaken. Ook kunnen kinderen die met een mooi rond hoofdje ter wereld komen toch een schedelasymmetrie ontwikkelen als ze constant in dezelfde houding in de wieg liggen.

Hoewel het KISS-syndroom een lokaal fenomeen lijkt te zijn, is het vanuit osteopatisch oogpunt belangrijk om naar de totaliteit van het kind te kijken. Belangrijk om te vermelden is, dat er geen manipulaties of “kraken” van gewrichten worden toegepast, maar dat het hier gaat om een zachte osteopatische benadering.