Werkwijze

Eerste consult en onderzoek
Na het maken van een afspraak krijgt u een vragenlijst thuis gestuurd, waarin gevraagd wordt naar uw klacht(en), medische voorgeschiedenis, symptomen etc. Deze vragenlijst stuurt u voor het eerste consult terug, daarmee krijg ik een totaalbeeld van u als patiënt en kan ik het eerste consult voorbereiden. Alvorens het onderzoek plaatsvindt zal de vragenlijst met u worden doorgesproken.
Vervolgens vindt een lichamelijk onderzoek plaats op de drie onderling afhankelijke systemen (bewegingsapparaat, inwendige organen, cranio-sacraal systeem). In dit onderzoek wordt gebruik gemaakt van zachte manuele technieken. De resultaten van het onderzoek en de relatie met uw klacht worden met u besproken en op basis van de ziekte-geschiedenis wordt een behandelplan opgesteld.

Behandeling en samenwerking
Ook tijdens de behandeling wordt gebruik gemaakt van zachte manuele technieken. Mogelijk worden op gebied van uw leefwijze nog adviezen gegeven. Hierbij kunt u denken aan adviezen over voeding, drinken, sporten en ontspanning, houding en werken.
De osteopaat is opgeleid in uitsluitingsdiagnostiek en differentiatiediagnostiek. Wanneer de osteopaat een verdenking heeft van onderliggende ziekte die eerst uitgesloten moet worden, zal er eerst een verwijzing naar de huisarts of reguliere specialist volgen. Zo nodig werkt de osteopaat samen met andere zorgverleners. Informeert u dan ook gerust uw huisarts of specialist, we werken graag samen.
Omdat de osteopaat werkt op het zelfgenezend vermogen van het lichaam zullen consulten niet kort op elkaar volgen. Het lichaam zal eerst het nieuwe evenwicht moeten vinden alvorens er verder behandeld kan worden. Behandelingen volgen elkaar op tussen de 2 en 8 weken. Sommige patiënten kiezen voor een halfjaarlijks controle afspraak. Voor ieder consult plan ik drie kwartier tot een uur. Er zal namelijk ieder consult aandacht besteedt worden aan het inwinnen van de nieuwe informatie die de patiënt met zich meebrengt. Dat kan zijn tijdens het begingesprek of tijdens het verkorte onderzoek waarna de behandeling zal opstarten.

Reacties op de behandeling
Welke reacties kunt u verwachten op een behandeling? De reactie op een osteopathische behandeling is net zo individu specifiek als de behandeling van die persoon. Over het algemeen is te verwachten dat er moeheid optreedt. Er komen afvalstoffen in het bloed en deze dienen snel afgevoerd te worden. Het is dan ook aan te raden altijd veel water te drinken na een behandeling. Al is het goed 1 ½ liter water per dag te drinken of u bij de osteopaat komt of niet! Verdere reacties kunnen zijn eerst een lichte toename van de klacht alvorens deze afnemen, koude- en/of warmtesensaties, licht zweten en soms zelf emotionele reacties. Het advies is dan ook op de dag van behandeling niet meer hard te sporten maar de dag in relatieve rust door te brengen.

Vergoeding
De meeste ziektekostenverzekeraars vergoeden osteopathie of een gedeelte van de behandeling. Dit is afhankelijk van de door u afgesloten polis en of de osteopaat geregistreerd is bij de NRO en NVO. Informeert u dus eerst naar uw polisvoorwaarden en controleer of de osteopaat geregistreerd staat bij het Nederlands Register voor Osteopathie (NRO) en lid is van de Nederlandse Vereniging voor Osteopahtie (NVO). De kosten voor een consult zijn € 110,00.
De kosten voor een behandeling van een baby aan huis zijn € 150,00.